Enablers of feasibility study (H2Point)

Een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde onder controle te houden en de gebrekkige luchtkwaliteit in (binnen)stedelijke gebieden te verbeteren. Dat is het doel van H2Point. Zij willen meewerken aan een landelijk dekkend netwerk van waterstofstations. Op welke manier, als eigenaar of exploitant, uitvoerend of adviserend, is niet van belang.

De Uitdaging

De wens was om stroom van een bestaand windpark (6 windturbines) te gebruiken voor de productie van groene waterstof. Hiervoor was een businesscase nodig.

De Oplossing

In de businesscase zijn de volgende onderdelen van de keten meegenomen:

– Operationele en financiële data windturbines

– Operationele en financiële data waterstofproductie

– Potentiële afname vanuit mobiliteit

– Presentatie t.b.v. het vooroverleg bij de gemeente Oosterhout

Hiermee heeft H2Point scenario’s kunnen doorrekenen en een inschatting kunnen maken onder welke omstandigheden de integrale kostprijs van groene waterstof optimaal is.

Met de business case als ondersteuning heeft H2Point een vooroverleg bij de gemeente Oosterhout kunnen afsluiten met een positief advies. Daardoor kon vervolgens het vergunningstraject worden gestart, waarna in 2021 de voorbereidingen van de realisatie volgden.

Olaf:

”Deze studie gaf een goed inzicht in wat schaalvergroting op het gebied van waterstofproductie doet met de kostprijs per kg waterstof. Daarnaast kwamen er ook grote uitdagingen naar boven, zoals het juridisch raamwerk en de inzet van een productielocatie als de wind niet of minder waait.”