Enablers of competences

Voor de exploitatieafdeling van Equans Energy Solutions (EES), heeft Ecopulz een functiedifferentiatie uitgewerkt. Hierbij is een uitgebreid competentiewoordenboek opgesteld om te kunnen beoordelen of medewerkers beschikken over de juiste expertise en vaardigheden voor hun specifieke functies.

De Uitdaging

De functieprofielen binnen EES waren niet duidelijk afgebakend. Dat zorgde soms voor onduidelijkheid over de vereiste competenties en verantwoordelijkheden voor een functie. Daardoor was het lastig om te bepalen wie de juiste medewerker was voor een bepaalde functie, wisten medewerkers niet goed wat zij moesten doen om door te groeien en liep EES tegen uitdagingen aan bij het bepalen van de prestaties van de medewerkers en het team.

De Oplossing

Niels en Marjolein hebben samen met EES een uitgebreid competentiewoordenboek opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste competenties voor de functies technisch beheerder, operationeel assetmanager en strategisch assetmanager gedetailleerd beschreven en opgedeeld in drie niveaus. Door dit competentiewoordenboek kunnen leidinggevenden en medewerkers hun competentieniveau vergelijken met de vereiste competenties voor een specifieke functie. Dit helpt niet alleen bij het monitoren van de voortgang en het behalen van doelen, maar bevordert ook de professionele groei en motivatie van het personeel.

Niels:

“Het project 'Crosscheck Competenties' heeft gezorgd voor een duidelijke structuur en focus binnen EES, waardoor de juiste medewerkers nu op de juiste plaats zitten en hun competenties optimaal kunnen worden ingezet.”