Enablers of implementation (Energie voor elkaar)

Energie voor Elkaar is een platform van organisaties en bedrijven dat zich richt op een haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie, door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van slimme groene warmtenetten. Hiervoor is het belangrijk dat alle assets goed in kaart zijn en worden gemanaged.

De Uitdaging

Olaf en Erik-Jan zijn bij Energie voor Elkaar het project gestart om het asset management te optimaliseren. Hierbij creëren zij een blauwdruk voor alle huidige assets, die ook kan worden toegepast bij nog te realiseren duurzame systemen, ongeacht het type energiebron. Het doel hierbij is om de assets zo duurzaam mogelijk in te zetten.

De Oplossing

Wij zijn gestart met een GAP analyse om te ondervinden welke (technische) informatie allemaal al aanwezig is, wat nog mist en wat nodig is om het ISO55000 dossier compleet te maken. Hierdoor is duidelijk geworden wat er verbetert of toegevoegd moet worden. Dit is gedaan door risico-workshops te organiseren en een risicoregister op te zetten. Tevens zijn belangrijke processen geïdentificeerd en beschreven. Er wordt niet vanaf kantoor een advies geschreven, maar alle ideeën worden direct getoetst door deze toe te passen op technische installaties die nu al worden geëxploiteerd.

Olaf:

“Het mooiste resultaat voor mij persoonlijk is dat we meer bewustzijn hebben gecreëerd over risico’s en dat deze vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden bekeken. Dit heeft voor meer begrip voor en inzicht in elkaars handelen gezorgd.”