Enablers of contracts (JORD)

JORD levert warmte door van het exploiteren van duurzame energieinstallaties en behoort tot de TBI – groep. JORD had voor het onderhoud aan zijn energie-installaties een verscheidenheid aan onderhoudscontracten, allemaal afgesloten bij de andere TBI-bedrijven, zoals Croon Wolter en Dros.

De Uitdaging

Een samenwerking moet alle partijen in de overeenkomst iets opleveren. Daarom is Pim gevraagd een analyse te maken in hoeverre deze contracten bijdragen aan de doelstellingen en bedrijfsvoering van JORD.

De Oplossing

Uit de analyse bleek dat de afgesloten contracten verschilden per locatie. Daarnaast waren de onderhoudscontracten voornamelijk gericht op reactief onderhoud. Dit zorgde er voor dat bij het niet of niet goed functioneren van de installaties de risico’s onvoldoende waren afgedekt.

Na de presentatie van deze analyse heeft JORD aan Pim gevraagd om de contracten opnieuw te gaan schrijven. Hij heeft één moedercontract geldend voor alle installaties en deelcontracten per installatie geschreven, inclusief een duidelijk omschrijving van het gewenste onderhoud per asset.

Pim:

“Door onderhoud een belangrijk onderdeel te maken van de exploitatie en niet te zien als kostenpost, zorg je er als exploitant voor dat dit direct bijdraagt aan een positief resultaat van de bedrijfsvoering. Proactief zorgen voor de installaties, maakt namelijk dat de Total Cost of Ownership hiervan significant lager is.”