Enablers of transmission (Zeeland)

Boer Leendert en zijn familie zijn al jarenlang actief als agrarisch ondernemer in de provincie Zeeland. De wens van Leendert is om naast akkerbouw ook actief te zijn binnen duurzame innovaties. Vandaar dat hij Ecopulz heeft gevraagd om mee te denken over mogelijkheden om enkele van zijn percelen te gebruiken voor de opwek van duurzame energie.

De Uitdaging

Het realiseren van een opwekinstallatie voor duurzame energie op een akkerperceel waarbij omliggende bewoners/campings/toeristen gebruik kunnen maken van de opgewekte energie. Het gaat bij dit project om de uitvoering van A tot Z, waarbij wij recentelijk zijn gestart met de planvorming en vergunningsaanvraag.

De Oplossing

Allereerst zijn de verschillende mogelijkheden uitgedacht op welke manier op de percelen duurzame energie kan worden opgewekt. Hierbij hebben wij gekeken naar zonne- en windenergie, maar ook naar waterstof. Onze ideeën hebben wij gepresenteerd aan een beleidsadviseur van de gemeente.

Olaf:

“Door goed naar de agrarisch ondernemer te luisteren en de beleidsplannen van de gemeente en provincie daar tegenaan te zetten, zijn we tot een integraal duurzaam energieconcept gekomen.”