Enablers of technical advise (JORD)

Meppel Energie

JORD is een warmteleverancier die ook duurzame collectieve energie-installaties exploiteert. Bij het project ‘Meppel Energie’ ervaarde JORD problemen rondom de klanttevredenheid en de onderhoudskosten. Peter heeft samen met JORD een aantal interventies gedaan om de prestaties van de installatie te optimaliseren en de klanttevredenheid te verbeteren.

De Uitdaging

Bij het project Meppel Energie ondervond JORD enkele uitdagingen die moesten worden opgepakt. Klanten waren niet tevreden over de levering van de warmte. Andersom voldeed de retourtemperatuur niet aan de contractuele eisen. Ook werden hoge onderhoudskosten geconstateerd en waren er diverse problemen met de afleversets in woningen.

De Oplossing

Samen met JORD heeft Peter deze uitdagingen projectmatig aangepakt en zijn er diverse oplossingen geïmplementeerd. Allereerst zijn de contractuele vereisten gecontroleerd en bevestigd. Ook is de niet-conforme retourtemperatuur aangepakt en zijn de juiste maatregelen genomen om aan de eisen te voldoen. Om de hoge onderhoudskosten te verminderen, heeft Peter besparingsvoorstellen gedaan. Denk aan het vergroten van het zoutvat voor waterontharding en het creëren van een externe opstelling voor een wisselcontainer.

Voor de problemen met de afleversets adviseerde Peter om een demi-installatie te implementeren om het water te reinigen. Hierdoor raken de filters niet meer verstopt en functioneren de kleppen correct. Door de ontwerpcondities en de huidige situatie te vergelijken, kon de installatie worden gefinetuned. De prestaties van de installatie verbeterden. Dat zorgde voor een hogere klanttevredenheid en een efficiëntere werking van het systeem.

Peter:

“Het is leuk om met een praktisch probleem aan de slag te gaan waarbij oplossingen direct resultaat bieden.”