Enables of policy (Gemeente Gilze en Rijen)
Opstellen Transitievisie Warmte

Een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Dat is de wens van de gemeente Gilze en Rijen. Een gemeente die ruim 26 duizend inwoners telt. Hierbij richten ze zich op vier Global Goals: Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap. Hun aanpak is kleinschalig, op maat en dichtbij, waarbij ze inzetten om stapsgewijs samen bewust op weg gaan.

De Uitdaging

Om de juiste koers te varen richting een duurzame, groene omgeving was het nodig om een energietransitieplan en een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen. Dit moest worden geschreven in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen, provincie Noord-Brabant (werkplaats de Gruyter), Enexis, Smits bron van Energie, Innoforte en eesHolland.

De Oplossing

Ramons doel was vooral om de partijen bij elkaar te krijgen, structuur te creëren en tot afspraken te komen. Hierbij was het van belang om het gezamenlijk doel altijd voor ogen te houden: het opstellen van een gezamenlijk plan voor een schonere toekomst.

Het plan gaf inzicht in de mogelijkheden tot woningverbetering met de bijpassende infrastructuur (E en W). Op basis van de twee rapporten kan een routekaart worden opgesteld met aandacht voor Maatschappelijke impact. Tot nu toe is het plan nog niet opgenomen in de RES, maar er is wel een warmtebedrijf opgericht en de eerste aansluitingen zijn gerealiseerd.

Ramon:

“Duidelijke kaders en opdrachtbeschrijving heeft het mogelijk gemaakt om in een relatief korte tijd met teamgenoten met verschillende achtergronden en belangen tot een uitvoerbare transitievisie te komen.”