Enablers of HR strategy (second opinion insourcing realisatie DCO)

Voor een vooraanstaande speler binnen de duurzame energiebranche onderzoeken we of het verstandig is realisatiewerkzaamheden te insourcen. Het doel is om concurrerend te worden en de juiste beslissingen te nemen in een competitieve markt.

De Uitdaging

De realisatiewerkzaamheden voor de DCO installaties worden op dit moment uitbesteed aan externe partijen. Is het beter om deze werkzaamheden te insourcen? Om die vraag te beantwoorden is intern een risicoanalyse uitgevoerd. Voordat de stuurgroep een definitief besluit neemt, wil het projectteam toetsen of de gehanteerde uitgangspunten in de impactanalyse juist, compleet en marktconform zijn. Ecopulz is daarom gevraagd om een second opinion uit te voeren om de kansen en impact uit de analyse te valideren.

De Oplossing

De opdracht gaat over alle fasen van het opwekdeel van de waardeketen; engineering/sales, realisatie en exploitatie. Daarom hebben we vanuit Ecopulz het project ingericht met drie kennisdragers vanuit deze verschillende domeinen; Olaf (exploitatie), Ramon (realisatie) en Niels (engineering).

We hebben een beschouwing gedaan op de uitgangspunten van de kansen en risico’s. Daarbij kwam één hoofdrisico naar voren dat het plan onmogelijk zou kunnen maken: het gebrek aan kennis en expertise binnen de organisatie. Het betreffende bedrijf moet namelijk kennis opdoen zodat de activiteiten kunnen worden opgeschaald.

Onze voornaamste aanbeveling richt zich dan ook op het inventariseren van de benodigde kennis voor verschillende scenario’s, de huidige aanwezige kennis binnen de organisatie en eventuele hiaten daartussen. Deze analyse zal de basis zijn voor een doordacht plan in samenwerking met het recruitmentteam, om de benodigde expertise op een duurzame en efficiënte wijze aan te vullen.